Галерия

Подходът ни към всяка COCO визия е абсолютно индивидуален. Различните коси, типове процедури и желани резултати изискват различно време работа и количества продукти.